CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH

TÍN PHÁT CENTER

TÍN PHÁT là nhà cung ứng hàng đầu Việt Nam về Nhớt CASTROL và cung cấp các sản phẩm Vỏ xe Sobek, Acquy GS, Phụ tùng Elig, KKTL, ...

TÍN PHÁT MAKE

Sản xuất, phân phối các linh phụ kiện xe,
dầu nhớt, xăng và các mặt hàng khác.

TÍN PHÁT REAL

Chúng tôi nhắm đến thị trường bất động sản
và sẽ có những chiến lược dài hạn trong tương lai.

TÍN PHÁT SERVICE

Các dịch vụ chúng tôi sẽ cung ứng trong thời gian
tới: Logistics, Transporting, Restaurant...

TÍN PHÁT EDUCATION

Chúng tôi tham vọng hướng đến một thị trường
giáo dục mở nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

ĐỐI TÁC