527 Views

VINH DANH – KHEN THƯỞNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN XUẤT SẮC

KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA THÁNG 12/2021

 Hoạt động khen thưởng và tuyên dương những nhân viên xuất sắc; có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Công ty luôn được Ban lãnh đạo đề cao và là hoạt động thường xuyên của Tín Phát.

     Ngày 11/01/2022, Ban Tổng Giám đốc đã khen thưởng và tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tháng 12/2021. Theo đó Tổng Giám đốc đã quyết định khen thưởng và tuyên dương cho các cá nhân sau:

1. Ông: Phạm Thanh TiềnNhân viên bán hàng tổ Castrol
2. Ông: Trần Minh ĐiềuNhân viên bán hàng tổ Castrol

 

KHEN THƯỞNG, TUYÊN DƯƠNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ THÁNG 11/2021

      Ngày 24/12/2021, Ban Tổng Giám đốc đã khen thưởng và tuyên dương các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tháng 11/2021. Theo đó Tổng Giám đốc đã quyết định khen thưởng và tuyên dương cho các cá nhân sau:

1. Bà:     Nguyễn Thị Hoài ThươngPhó Ban tham mưu – Kiểm soát nội bộ
2. Bà:     Thạch Kim Hía Nhân viên Kế hoạch kiêm OM nhãn hàng Unilever
3. Ông:   Huỳnh Thanh NhựtNhân viên giao nhận hàng
KHEN THƯỞNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN XUẤT SẮC
KHEN THƯỞNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN XUẤT SẮC

 


KHEN THƯỞNG, TUYÊN DƯƠNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ THÁNG 10/2021

      Ngày 17/11/2021, Ban Tổng Giám đốc đã khen thưởng và tuyên dương các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tháng 10/2021. Theo đó Tổng Giám đốc đã quyết định khen thưởng và tuyên dương cho các cá nhân sau:

      1. Ông:  Tô Châu Hùng Anh             Cán bộ phụ trách Phòng Marketing – Truyền thông

      2. Bà:     Thạch Kim Hía                     Nhân viên Kế hoạch kiêm OM nhãn hàng Unilever

      3. Ông:   Trần Kính Hiếu                   Đội trưởng đội 2 đội giao hàng

      4. Bà:      Lâm Như Lài                       Nhân viên Chăm sóc khách hàng

VINH DANH – KHEN THƯỞNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN XUẤT SẮC

 


TUYÊN DƯƠNG CBNV CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

     Ngày 23/09/2021, Tổng Giám đốc Công ty Tín Phát vừa ký quyết định trao tặng giấy Tuyên dương, khen thưởng cho 02 cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác tham gia phòng chống dịch Covid-19.

     Theo đó Tổng Giám đốc đã quyết định tuyên dương cá nhân:

          Ông:  Tô Châu Hùng Anh            Cán bộ phụ trách Phòng Marketing – Truyền thông

     Là Cán bộ nhân viên có thành tích, nỗ lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thông tin, phổ biến, tuyên truyền cho tập thể Cán bộ nhân viên về diễn biến phức tạp, sự nguy hiểm của dịch Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương; tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ở công ty; đảm bảo thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh doanh.

 


VINH DANH – KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT TRONG THÁNG 04/2021

     “Vinh danh & tặng thưởng” được coi là hoạt động thường kỳ của toàn công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty Tín Phát tổ chức vinh danh và tặng thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong tháng 04/2021.

     Theo đó Tổng giám đốc đã quyết định tuyên dương các cá nhân:

     1. Phan Tam Kha            Nhân viên: Tài xế

     2. Lê Quốc Đoán             Nhân viên: Giao hàng chính ngành hàng tiêu dùng

     3. Cao Trọng Hôn            Nhân viên: Giao hàng chính ngành hàng công nghiệp

     4. Tăng Đức Huy              Nhân viên: Thủ kho 4

là những nhân viên xuất sắc nhất trong tháng 4 năm 2021 vừa rồi.

     Đây là dịp để Ban Lãnh đạo Tín Phát tuyên dương và khen thưởng, ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của các thành viên đã có những thành tích tốt, không chỉ đạt hoặc vượt mục tiêu công việc mà còn thể hiện tốt các giá trị cốt lõi trong quá trình làm việc, nhận được đánh giá cao từ cấp quản lý và đồng nghiệp.

(Trưởng phòng TC-HC)
Chia sẻ:

Trả lời