BAN LÃNH ĐẠO

Phan Anh Tú

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thanh Nhân

Phó Tổng Giám đốc

Võ Mỹ Hạnh

Giám đốc Cty Thành viên

Phan Văn Các

Giám đốc Cty Liên kết

Các Phòng ban chuyên môn

Từ Ngọc Hiếu

Kế toán Trưởng

Tăng Kiều Trinh

P. Ban Tham mưu

Ngô Thị Bông Sen

P. Trưởng Phòng Kế toán

Nguyễn Thị Tấn

P. Trưởng Phòng CSKH