BAN LÃNH ĐẠO

Phan Anh Tú

CHỦ TỊCH HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thanh Nhân

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Phó Tổng Giám đốc

Võ Mỹ Hạnh

Giám đốc Cty Thành viên

Phan Văn Các

Giám đốc Cty Liên kết

CÁN BỘ QUẢN LÝ

Từ Ngọc Hiếu

Kế toán Trưởng

Lâm Chí Lĩnh

Giám Đốc Bán Hàng

Ngô Thị Bông Sen

Phó phụ trách

Phòng Kế hoạch - Kĩ thuật

Nguyễn Thị Tấn

P. Trưởng Phòng CSKH

Tăng Kiều Trinh

Phó phụ trách

Ban Tham mưu - Kiểm soát nội bộ

Tô Châu Hùng Anh

Phó Trưởng Phòng

Marketing - Truyền thông