BAN LÃNH ĐẠO

Phan Anh Tú

CHỦ TỊCH HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thanh Nhân

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Phó Tổng Giám đốc

Võ Mỹ Hạnh

Giám đốc Cty Thành viên

Phan Văn Các

Giám đốc Cty Liên kết

CÁN BỘ QUẢN LÝ

Từ Ngọc Hiếu

Kế toán Trưởng

Lâm Minh Trí

Trưởng Phòng TC-HC

Lâm Chí Lĩnh

Giám Đốc Bán Hàng

Ngô Thị Bông Sen

Phó phụ trách

Phòng Kế hoạch - Kĩ thuật

Nguyễn Thị Tấn

P. Trưởng Phòng CSKH

Lý Huy Dũng

Trưởng BP Điều phối hàng hóa

Nguyễn Thị Hoài Thương

Phó phụ trách

Ban Tham mưu - Kiểm soát nội bộ

Tô Châu Hùng Anh

Cán bộ Phụ trách

Phòng Marketing - Truyền thông