BAN LÃNH ĐẠO

Phan Anh Tú

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thanh Nhân

Phó Tổng Giám đốc

Võ Mỹ Hạnh

Giám đốc Cty Thành viên

Phan Văn Các

Giám đốc Cty Liên kết

CÁN BỘ QUẢN LÝ

Từ Ngọc Hiếu

Kế toán Trưởng

Lâm Minh Trí

Trưởng Phòng TC-HC

Lâm Chí Lĩnh

Giám Đốc Bán Hàng

Ngô Thị Bông Sen

P. Trưởng Phòng Kế toán

Nguyễn Thị Tấn

P. Trưởng Phòng CSKH

Lý Huy Dũng

Trưởng BP Điều phối hàng hóa