GIÁ TRỊ CỐT LÕI – TÍN PHÁT

Mỗi doanh nghiệp sẽ có một định hướng phát triển riêng nên sẽ thiết lập cho đơn vị giá trị cốt lõi đặc biệt, gắn liền với thương hiệu. Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là điều đầu tiên cần có, trước khi thiết lập mọi chiến lược. Yếu tố này thường song hành với tầm nhìn, sứ mệnh và văn hóa. Nhận định được tầm quan trọng đó, ngay từ khi thành lập, Tín Phát cũng đã sở hữu những giá trị cốt lõi cho riêng mình: Chính trực – Tuân thủ – An toàn. Tín Phát mong muốn xây dựng một đội ngũ nhân sự năng động, nhiệt tình, sáng tạo, tận tâm, vừa có đức vừa có tài. Mỗi nhân viên đều là nhân tố xuất sắc trong lĩnh vực công việc của mình.

Dựa vào giá trị cốt lõi, Tín Phát đã từng bước đặt ra cho mình mục tiêu, định hướng phát triển. Đưa ra những nguyên tắc, kỷ luật và nội quy riêng. Giá trị cốt lõi của Tín Phát còn ẩn chứa những giá trị về văn hóa, đạo đức, tinh thần. Những giá trị này được công nhận thông qua sự tin tưởng của khách hàng cũng như đối tác. Khi nói đến “Chính trực”, Tín Phát luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bám chặt vào các nguyên tắc và tiêu chuẩn đạo đức, tạo dựng nên thương hiệu uy tín, chất lượng đồng thời cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất.

Theo một cách khái quát nhất, giá trị cốt lõi chính là giá trị quan trọng nhất, là “linh hồn” của công ty, giá trị cốt lõi hướng đến chiều sâu, có tính bền vững và lâu dài. Mọi thứ có thể thay đổi nhưng giá trị cốt lõi tồn tại bền vững theo thời gian. Giá trị cốt lõi đã “bảo vệ” công ty trong suốt thời gian hình thành và phát triển. Để tiếp nối sự phát triển đó, cán bộ nhân viên cần tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các khía cạnh giá trị cốt lõi đề cập đến. Đặc biệt, cần chú trọng đến vấn đề tuân thủ. Khía cạnh này có giá trị như một bản nội quy tóm tắt của công ty, cán bộ nhân viên cần tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức một cách nghiêm ngặt. Tránh tình trạng “ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, mất đi sự nhất quán giữa cán bộ nhân viên và giá trị công ty hướng đến.

Cuối cùng là “An toàn”. Để thực hiện tốt khía cạnh này, công ty đã ban hành những quy định cụ thể nhằm củng cố và xây dựng nền tảng văn hóa an toàn, đảm bảo hoạt động sản xuất, vận hành của doanh nghiệp.

Như vậy có thể thấy rằng giá trị cốt lõi là nền tảng, là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên sự thành công và phát triển của công ty. Tất cả chúng ta đều làm việc trên nguyên tắc giá trị cốt lõi đề ra. Để thành công hơn nữa, chúng ta cần bám sát mục tiêu và giá trị đã có, luôn làm việc với tinh thần “Chính trực – Tuân thủ – An toàn”.

Trả lời